UJI MINDA 1

Syahida meminjam daripada ayahnya sebanyak RM25 dan daripada ibunya sebanyak RM25. Jumlah wang yang dipinjam adalah RM50. Dia membeli baju berjumlah RM45 dan berbaki RM5. Dia pulangkan RM1 kepada ayahnya dan RM1 kepada ibunya. Baki wangnya adalah RM3. Hutang kepada ayahnya RM24 dan ibunya juga RM24. RM24 + RM24 = RM48. Ditambah baki yang ada padanya RM3, jadi jumlahnya RM51. 
Soalannya, dari mana datangnya RM1 lagi???!!UJI MINDA 2


Suatu masa dahulu di dalam sebuah kampung ada seorang penternak buta yang bernama Pak Ali.  Pak Ali dibantu oleh Joned untuk memantau makan dan minum ternakannya.  Ternakannya terdiri daripada lembu dan ayam.
Pada suatu hari, Joned demam dan tidak dapat menjalankan tugasnya.  Bagi memulakan tugasnya, Pak Ali menghitung ternakannya.  Hasil daripada hitungannya itu didapati terdapat ;

12 kepala dan 38 kaki
 
Anda diminta membantu Pak Ali menentukan bilangan lembu dan ayamnya.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Followers