Penukaran Unit Pecahan Bercampur (Miracle Fingers)

Maaf atas kelewatan entri ini..

Salah satu sebab murid tidak dapat menjawab dengan cepat adalah kerana teknik menjawab kaedah pengiraan secara langkah demi langkah diamalkan. Mereka tidak mengaplikasikan kaedah congak atau teknik-teknik lain yang lebih cepat.

Di sini saya sisipkan gambar bagi mendapatkan jawapan penukaran unit yang melibatkan pecahan bercampur. Harap dapat dimanfaatkan.

CONTOH SOALAN


 
Langkah 1

Anda hanya perlu menurunkan/menulis nombor bulat tanpa menambah apa-apa. Seperti gambar di bawah.

   

Langkah 2

Seterusnya, lihat pada nilai pecahan. Berdasarkan pecahan, pengangka adalah 5, jadi keluarkan 5 jari yang diwakili 200 ml bagi 1 jari. Penyebut bagi pecahan adalah 3, jadi tutupkan 2 jari. Nilai jari yang tinggal adalah 600ml. Tuliskan nilai itu di sebelah angka 4 yang ditulis pada langkah 1.

 Langkah 3

Jadi, nilai yang ditulis adalah jawapan bagi soalan yang telah dikemukakan.
SELAMAT MENCUBA...
  No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Followers