CONTOH PENGIRAAN MENGGUNAKAN KAEDAH 123 BOX

Terdapat banyak pertanyaan daripada guru-guru Matematik serta penjaga yang berminat untuk mengetahui bagaimana kaedah pengiraan yang telah dijadikan asas dalam inovasi ini. Namun perlu diingatkan bahawa kaedah yang digunapakai ini amat sesuai dan bermakna kepada murid-murid yang lemah dalam penukaran unit. Kita tidak bimbangkan murid yang cemerlang kerana mereka adakalanya mempunyai idea yang lebih baik untuk menyelesaikan sesuatu soalan.

Di sini saya tunjukkan penggunaan kotak 1-1 Box untuk menyelesaikan soalan melibatkan topik time.


Apabila murid telah memahami kaedah ini untuk beberapa ketika, akhirnya mereka akan dapat menguasai kaedah dan dapat menyelesaikan soalan tanpa perlu melukis kotak tetapi sebalik hanya menggunakan jari. Penggunaan jari ada dijelaskan di dalam Buku Cemerlang Matematik Menggunakan Kaedah 123 Box & MMT yang dijual.

Peringkat menjawab soalan dengan cara melukis kotak dinamakan sebagai Tahap Pengenalan. Pada Tahap ini murid perlu memahami kotak, unit di dalam setiap kotak dan kaedah memasukkan nombor di dalam setiap bahagian kotak. Kemudian, murid akan memasuki fasa Pemahaman dan seterusnya fasa Penguasaan iaitu menukar unit menggunakan jari! DAPATKAN SEGERA BUKU & CD TEKNIK INI DENGAN HARGA HANYA RM10 (TIDAK TERMASUK KOS PENGHANTARAN RM5). 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Followers