BENTUK KEJAYAAN

1. Pengurangan Kos Operasi
    Kos bahan yang digunakan untuk bahan 
    inovasi ini jauh lebih murah dan efektif.

2. Penjimatan masa
    Masa pengajaran dan pembelajaran akan dapat
    dipendekkan.

3. Peningkatan keberkesanan P & P
    Pencapaian murid-murid bagi kelima-lima
    topik menunjukkan peningkatan yang
    memberangsangkan.

4. Kepuasan hati guru dan murid
    Para guru serta murid jelas berpuas hati serta
    mengakui 123 Box’ memudahkan mereka
    memahami dan menguasai topik yang
    berkenaan.

5. Menyeronokkan
    Bahan ini yang berkonsepkan ala permainan
    menjadikan pembelajaran Matematik
    menyeronokkan.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Followers