ANALISA JUMLAH SOALAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, didapati bahawa soalan-soalan UPSR setiap tahun akan melibatkan 5 topik yang berkaitan dengan 123 Box sekurang-kurangnya 25% daripada kertas 1 & 2. Namun begitu, pada tahun 2010, sebanyak 35% soalan yang telah dikemukakan daripada keseluruhan soalan Matematik UPSR. Ini bermakna, sekiranya murid telah menguasai kaedah menjawab soalan menggunakan 123 Box, mereka hanya perlu mempelajari beberapa formula bagi topik lain untuk mendapat sekurang-kurangnya lulus 40% markah. Secara tidak langsung, pencapaian 100% lulus bagi matapelajaran Matematik UPSR akan dapat dicapai setiap tahun.

Berikut merupakan jadual analisis jumlah soalan Matematik UPSR yang melibatkan 5 topik berkaitan 123 Box

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Followers