OBJEKTIF PENGGUNAAN 123 BOX

1.   Membantu murid menguasai kemahiran penukaran unit dan penyelesaian  masalah yang melibatkan topik Time,Money,Length, Mass & Volume of Liquid.
2.   Membolehkan murid menyusun maklumat untuk menyelesaikan operasi asas.
3.   Mengelakkan berlakunya kecuaian sewaktu menjawab soalan yang melibatkan topik tersebut.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Followers